Gratis levering*
Gratis retourneren in een Delcambe winkel​*
100% Beveiligde betaling

Algemene verkoopvoorwaarden

1. De klant:

De Producten worden online te koop aangeboden aan consumenten, particulieren, particulieren en personen die niet onbekwaam zijn verklaard. Een persoon die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag in geen geval een aankoop doen op de Site. Raadpleging van de Site en de diensten die hierin worden aangeboden zijn de verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger is verplicht aan deze voorwaarden te voldoen.

 

De Producten zijn niet bestemd voor kleinhandelaren, vakmensen voor hun beroep, noch voor de distributie en/of wederverkoop van Producten die online door SPRL Delcambe Chaussures worden verkocht.

 

De producten zijn uitsluitend bestemd voor klanten in België, Frankrijk, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Groot-Brittannië, Luxemburg en België. Bezoekers van de Site die buiten deze landen verblijven en Producten wensen te kopen, worden uitgenodigd contact op te nemen met de Verkoper (telefonisch op +32/65.40.40.88.98 en per e-mail op customercare@delcambe.be) die, indien mogelijk, het Product naar hen kan sturen na ontvangst van de prijs plus verzendkosten.

 

Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie er tijdens de verwerking van de bestelling een geschil is of verschijnt, te weigeren. In het bijzonder een geschil betreffende de betaling en/of de capaciteit van de klant.

 

2. De producten:

De producten zijn nieuw en voldoen aan de binnen de Europese Unie geldende normen.

 

De Verkoper verkoopt zijn Producten via zijn netwerk van winkels in België en/of via de Site. Producten en verkooppunten staan vermeld op de Site. De Producten worden op de Site gepresenteerd met foto's en informatie die kenmerkend zijn voor de Producten en die de klant moet lezen.

 

De klant wordt geïnformeerd dat er verschillen in perceptie van vormen en kleuren bestaan tussen de foto's die worden gepresenteerd en de aangeboden producten. Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid terzake uit. De producten die op de Site worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In sommige gevallen kunnen meerdere klanten tegelijkertijd een identiek product aan hun reservatiemandje toevoegen. Als gevolg daarvan behoudt een klant die het Product eerst valideert, het Product, terwijl een bestelling die net daarna wordt geplaatst niet meer kan worden verwerkt.

 

Indien online bestelde producten niet meer beschikbaar zijn, zal de klantenservice contact opnemen met de klant om hem/haar te informeren en zal de bestelling volledig worden terugbetaald, inclusief eventuele verzendkosten.

 

Echter, aangezien de Verkoper Producten doorverkoopt die niet zijn ingezameld in winkels of geretourneerd door klanten, is het mogelijk dat de artikelen op een later tijdstip weer beschikbaar zijn.

 

3. De bestelling:

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden Producten.

 

De klant selecteert het (de) Product (en) van zijn keuze en voegt deze toe aan zijn virtuele winkelwagen. De klant zal zich dan moeten identificeren, zijn bestelling bevestigen en in het geval van een online aankoop zal hij de betaling hiervan moeten doen.

 

De onlineverkoop is voor de Verkoper pas definitief als de Verkoper de volledige betaling van de bestelling heeft ontvangen.

 

De klant moet bij de bestelling de betaalmethode van zijn keuze vermelden, alsook de plaats waar hij de levering van zijn bestelling wenst te ontvangen (vermeld adres zoals thuis of op het werk), in een postkantoor, in een automatische doos BPack 24/7 of in een Delcambe Chaussures outlet. De klant moet zijn btw-nummer vermelden indien hij dit wenst op de factuur die bij de levering van de bestelling wordt gevoegd.

 

Het BTW-nummer kan worden verwijderd of toegevoegd aan elke bestelling in stap 3 ("Leveringsmethode") van het bestelproces door te klikken op de link "klik hier om deze informatie te wijzigen" net onder het afleveradres.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om een verzoek van een klant te aanvaarden om een factuur zonder btw-nummer te annuleren en een nieuwe factuur met btw-nummer opnieuw uit te voeren.

 

4. Productprijzen:

De prijzen in de online catalogus zijn in euro' s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Dit is de prijs die geldt op de datum van registratie van de bestelling door de klant. Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijs en beschrijvingen van de voor verkoop beschikbare Producten.

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de op de site vermelde prijzen naar beneden toe aan te passen (promos, verkoop, etc.) en naar boven toe (in geval van een verhoging van de kostprijs, BTW, etc.).

 

5. De betaling

Het bedrag van de bestelling wordt online betaald op de website van de verkoper per creditcard (Visa, Mastercard of bankkaart). De Site heeft het SIPS beveiligde betalingssysteem dat door ATOS WORLDLINE wordt geleverd.

 

Verkoper zal al het nodige doen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van online verzonden gegevens te waarborgen. Verkoper kan geen bescherming tegen oneerlijkheid van een derde partij, zoals het aanleggen van sites die inbreuk maken op de site van verkoper, garanderen.

 

De klant zal nooit worden gevraagd om de creditcardcode, vertrouwelijke bankgegevens of een kopie van zijn creditcard online te verstrekken. Indien dergelijke verzoeken worden gedaan, alsmede in geval van vermoedelijke fraude of enig ander probleem, wordt de klant verzocht onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met de verkoper via +32/65.40.88.98 en/of per e-mail op customercare@delcambe.be om ervoor te zorgen dat het proces conform is.

 

6. De levering:

De producten mogen worden geleverd in België, Frankrijk, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. In geval van bezorging aan huis en bij afwezigheid van de klant, zal de bezorger in de postbus een bericht neerleggen waarin hij wordt meegedeeld dat het pakket gedurende 14 kalenderdagen vanaf de datum van de eerste verzending in het dichtstbijzijnde postkantoor of postkantoor kan worden opgehaald. Levering bij een Delcambe Shoes outlet is gratis.

 

De afhaling op het verkooppunt van de Producten mag alleen worden uitgevoerd door degene die de bestelling heeft geplaatst of door zijn gevolmachtigde, naar behoren door een gevolmachtigde aangewezen vertegenwoordiger. In een winkel blijft de bestelling gedurende 15 kalenderdagen beschikbaar voor de klant.

 

De klant is uiteraard zelf verantwoordelijk voor eventuele moeilijkheden veroorzaakt door fouten in het afleveradres. Eventuele extra kosten als gevolg van een dergelijke fout zullen aan de klant worden gefactureerd. Een nieuwe levering zal pas plaatsvinden na volledige betaling van deze bijkomende kosten.

 

Verkoper verbindt zich ertoe de Producten zo spoedig mogelijk te leveren. Verkoper en klant komen een indicatieve levertijd overeen van 2 tot 4 werkdagen voor leveringen in België en 4 tot 7 werkdagen voor grootstedelijk Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk. Partijen komen echter overeen dat de levertijd wegens uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan deze indicatieve termijn. Niet-naleving van de termijnen rechtvaardigt in geen geval een vordering tot schadevergoeding van de klant, noch leidt dit tot annulering van de bestelling.

 

n België: De levering kan worden uitgevoerd in een Delcambe Shoes shop, op een specifiek adres (bijv. thuis of op de werkplek), op een postkantoor of postkantoor of in een BPOST automatisch kluisje. Levering in een Delcambe Shoes shop is altijd gratis.

 

Voor andere vormen, is de levering gratis voor elke bestelling van een Product van minimaal 50 euro. Indien het bedrag van de bestelling minder dan 50€ bedraagt, worden forfaitaire verzendkosten van 4 euro aangerekend aan de klant. In het geval dat een deel van de bestelling wordt geretourneerd en het totale bedrag van de bestelling na terugzending minder dan 50€ bedraagt, zal de klant niet langer profiteren van gratis levering en zullen de verzendkosten in mindering worden gebracht op het bedrag van de terugbetaling.

 

In continentaal Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk:

 

Verzendkosten:

 

Verzendkosten voor elke bestelling van een Product van minimaal 50 euro bedragen 5€.

 

Indien het bedrag van de bestelling minder dan 50€ bedraagt, zullen forfaitaire verzendkosten van 9€ aangerekend worden aan de klant.

 

Terug naar huis:

 

Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd en het totale bedrag van de bestelling na terugzending minder dan 50€ bedraagt, zal de vermindering van de uiteindelijk toegekende verzendkosten in mindering worden gebracht op het bedrag van de terugbetaling.

 

Levering:

 

Levering kan alleen op een bepaald adres (bijv. thuis of op de werkplek) plaatsvinden.

 

Tenzij anders aangegeven door de klant, kan Verkoper, indien de klant meerdere opeenvolgende bestellingen plaatst, de verschillende bestellingen groeperen om een collectieve zending te maken. Bestellingen worden verwerkt in de volgorde waarin ze worden ontvangen.

 

De producten worden zodanig verpakt dat een optimale bescherming van de producten tijdens het transport gewaarborgd is. De luchtvaartmaatschappij is BPOST SA.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de staat van het pakket te controleren bij ontvangst in aanwezigheid van de bezorger, om de inhoud ervan te controleren en om de bezorger onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele geconstateerde afwijkingen (beschadigde, geopende, lege pakjes, afwezigheid van alle of een deel van de bestelde Producten). Hiervoor moet de klant een e-mail sturen naar service.centre@bpost.be met een overzicht van de geconstateerde anomalieën. Parallel aan deze procedure wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met de klantenservice van Verkoper om geschillen of geschillen zo goed mogelijk op te volgen.

 

Indien de klant het pakket niet bij aflevering heeft kunnen controleren, heeft hij meestal drie dagen de tijd om zijn opmerkingen naar de vervoerder (BPOST) te sturen. In geval van annulering van de bestelling zal de klant worden verzocht een kopie te sturen naar de verkoper. Bij gebreke van een voorbehoud binnen de termijnen met betrekking tot het vervoer en de levering van de Producten, kan geen enkele aanspraak achteraf door de Verkoper worden aanvaard.

 

In alle gevallen waarin het pakket of de ontvangen goederen een gebrek of afwijking vertonen, nodigt de verkoper de klant uit om foto's te maken van de geconstateerde anomalieën om een dossier te vormen in geval van een tekortkoming namens BPOST.

 

Indien de klant zijn pakket niet binnen 10 dagen na ontvangst van de verzendverklaring van Verkoper heeft ontvangen, dient hij contact op te nemen met Verkoper. Indien de juiste informatie wordt verstrekt, zal de Verkoper de nodige claims indienen bij de vervoerder en de Producten opnieuw verzenden (indien beschikbaar en onder redelijke voorwaarden te leveren) of zal hij de klant een terugbetaling aanbieden.

 

Indien producten ontbreken, dient de klant dit onmiddellijk aan Verkoper te melden, zodat de maatregelen genomen kunnen worden binnen de wettelijke termijnen en/of verzekeringspolissen. Indien verkoper door de vertraging bij de mededeling aan verkoper niet tijdig de nodige maatregelen heeft kunnen nemen, is koper hiervoor als enige aansprakelijk.

 

7. De terugkeer:

Overeenkomstig de voorschriften inzake verkoop op afstand beschikt de klant over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering om aangekochte producten die hem niet passen, terug te sturen.

 

Het retouradres is: Delcambe Shoes SPRL - 118, rue Montavaux - 7080 Frameries (België)

 

De huidige voorwaarden van herroeping van de bestelling en het retouradres zijn alleen van toepassing op Producten die via de website van Verkoper worden gekocht.

 

De terugzending van een artikel geschiedt op kosten van de klant. Hij kan deze op eigen kosten terugsturen naar bovengenoemd retouradres of gratis terugsturen naar een Delcambe verkooppunt. Om deze retourzending te organiseren, wordt de klant uitgenodigd contact op te nemen met de klantendienst via telefoonnummer 065/40.88.98 of via e-mail op customercare@delcambe.be.

 

De klant van de Site die een online aankoop heeft gedaan, zal kunnen verzoeken om de terugbetaling van het product dat aan de Verkoper wordt geretourneerd. Als het artikel in perfecte staat wordt geretourneerd, wordt de retourzending geaccepteerd en wordt alleen de werkelijk betaalde koopprijs binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket volledig terugbetaald.

 

De Producten mogen in ieder geval niet worden geretourneerd indien zij door de klant en/of tijdens het transport zijn beschadigd. Het recht op omwisseling of terugbetaling geldt derhalve slechts voor zover de Producten in perfecte staat, compleet en zonder sporen van schokken, krassen, slijtage, wrijving, disfunctie en zonder duidelijke tekenen van gebruik worden geretourneerd. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de omwisseling of terugbetaling van ontvangen Producten te weigeren in ruil voor een niet strikt naleving van deze voorwaarden. Om het risico op schade tijdens de retourzending te minimaliseren, raden wij u aan de Producten in hun originele verpakking te verpakken.

 

Verliezen en schade tijdens het transport van de retourzending komen geheel voor rekening van de klant.

 

Om het risico op schade tijdens de retourzending te minimaliseren, raden wij u aan de Producten in hun originele verpakking te verpakken.

 

In geval van kennelijk misbruik, abnormale herhalingen van annuleringen door een klant, enz. kan verkoper de klant het beheer, de annulering en/of de weigering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de daaropvolgende Bestellingen van de klant, voor een bepaalde periode of definitief in rekening brengen. Indien de retourzending te wijten is aan een manifeste mankement van de goederen, een verschil tussen de bestelde en geleverde goederen of een fout die rechtstreeks aan de verkoper is toe te rekenen, dat de retourzending voldoet aan de voorwaarden voor aanvaarding van retourzendingen en restitutie, worden de retourkosten bovenop het aankoopbedrag aan de klant terugbetaald.

 

8. De garantie:

Alle producten vallen onder de wettelijke garantie. De partijen komen overeen dat de aard van de Producten niet het wettelijk vermoeden rechtvaardigt dat elk gebrek aan overeenstemming dat binnen 6 maanden na levering optreedt, wordt vermoed te bestaan op het moment van ontvangst.

 

Gebreken als gevolg van een ongeluk, nalatigheid of abnormaal gebruik door de klant of een derde partij vallen niet onder de garantie en worden daarom niet beschouwd als defecten in overeenstemming. De garantie moet worden opgevraagd door de Producten (droog, schoon en in goede hygiënische staat en in de originele verpakking) te deponeren in een Delcambe Shoes verkooppunt of door verzending van het Product, vergezeld van een aankoopbewijs, naar het retouradres.

 

Retourzending wordt niet geaccepteerd indien blijkt dat de Producten onjuist zijn gebruikt of dat de instructies en instructies van Verkoper niet zijn opgevolgd.

 

De klant is verplicht de plaats waar het geclaimde gebrek zich in het artikel bevindt duidelijk aan te geven. De garantiedienst van de verkoper zal dan contact opnemen met de leverancier van het Product, die zal beslissen of hij het door de garantie geclaimde gebrek al dan niet dekt. Indien het gebrek kan worden hersteld, wordt de reparatie uitgevoerd op kosten van de verkoper, waarna het product aan de klant wordt geretourneerd. Als het geclaimde gebrek niet onder de garantie valt, wordt het product aan de klant geretourneerd.

 

De schoenen moeten altijd in paren worden geretourneerd, vergezeld van alle accessoires. Vanwege hun aard moeten schoenen zichtbaar goed worden onderhouden om in aanmerking te komen voor garantiedekking. Schoenzolen vallen nooit onder de garantie, behalve in geval van een manifeste productiefout.

9. Verantwoordelijkheid:

Het doel van deze Site is om de klant in staat te stellen algemene informatie te raadplegen over de activiteiten van de Verkoper.

 

Verkoper is slechts gebonden aan een verplichting van middelen met betrekking tot: toegang tot de Site, het bestel- en leveringsproces alsmede de verschillende diensten die door Verkoper worden aangeboden.

 

De Verkoper spant zich tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat de Site te allen tijde toegankelijk is voor een normaal aantal klanten. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving, in verband met onderhoud, actualisering of om enige andere reden.

 

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of nadeel dat het gevolg is van het gebruik van het internet, een daad van hacking, besmetting door een virus, informatie die door derden op de Site is geplaatst of verwerkt, noch voor enige andere omstandigheid of omstandigheid die in de rechtspraak als overmacht wordt beschouwd.

 

Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet in acht nemen van de levertijd wanneer deze vertraging te wijten is aan de vervoerder (BPOST), verlies van het Product of staking. De klant verklaart dat hij op de hoogte is van de risico's die verbonden zijn aan het vervoer en verbindt zich ertoe om elk verzoek daartoe aan de vervoerder te richten.

10. Bescherming van privacy:

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, zijn de persoonsgegevens die aan klanten worden gevraagd voor het aanmaken van hun klantenrekening uitsluitend bestemd voor intern gebruik door Delcambe Chaussures SPRL. Deze informatie zal niet aan derden worden bekendgemaakt of verkocht. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt worden alleen opgeslagen met uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming.

 

Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 op de gegevensbescherming heeft de klant het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en zich ertegen te verzetten.

 

11. Intellectuele eigendom:

Alle visuele en gezonde elementen van de Site vallen onder de wet op intellectuele eigendom. Deze zijn exclusief eigendom van Verkoper. Het downloaden, kopiëren, kopiëren, kopiëren, publiceren, publiceren, verzenden of verspreiden is niet toegestaan. Bij wijze van uitzondering kan de Klant bepaalde elementen downloaden voor niet-commerciële doeleinden, voor persoonlijk gebruik.

 

Klanten die een eigen website hebben en een link naar de website van Verkoper willen plaatsen, dienen hiervoor eerst toestemming te krijgen van Verkoper.

 

12. Bevoegdheid, toepasselijk recht en vorderingen:

De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

 

De ongeldigverklaring van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet en doet op geen enkele wijze afbreuk aan deze bepalingen.

 

Alle geschillen die direct of indirect verband houden met de contractuele relaties van Delcambe Chaussures SPRL met de klant van de Site vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Bergen (België). Partijen komen overeen om Bergen (België) te kiezen als plaats waar de verplichtingen die voortvloeien uit de levering van de Producten door de Verkoper aan de Klant ontstaan.

 

Klachten of geschillen zullen altijd met welwillendheid worden ontvangen, en te goeder trouw zal altijd worden verondersteld in de persoon die de moeite neemt om zijn situatie hoffelijk voor te stellen. De partijen streven er derhalve naar de beste oplossing te vinden om zo goed mogelijk aan de wensen van de klanten te voldoen onder commercieel redelijke voorwaarden en omstandigheden.

 

Klachten worden normaal gesproken binnen maximaal 10 dagen na ontvangst van het verzoek behandeld. Indien binnen deze termijn geen oplossing mogelijk is, wordt aan de klant een ontvangstbewijs met opgave van de verwerkingstijd toegezonden. De identificatie van de persoon die de vordering van de klant heeft behandeld zal worden gespecificeerd.

13. Gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij geen gegevens die niet specifiek en vrijwillig door u worden verstrekt.

 

Delcambe Schoenen maakt gebruik van cookies. Cookies "zijn kleine bestanden die door een webserver worden uitgegeven en die u bezoekt en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. In dit geval slaan cookies uw voorkeuren op en stellen u in staat uw verdere toegang tot de site te versnellen en uw bezoeken te vergemakkelijken.

 

Wanneer u verbinding maakt met een site, worden bepaalde gegevens automatisch naar de site verzonden door de navigatiesoftware die de gebruiker gebruikt. Deze gegevens bevatten het IP-adres (een nummer dat een computer op het netwerk identificeert), de merken en versies van de browser, het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde webpagina. Het doel is om de kwaliteit van onze sites en de diensten die op deze sites worden aangeboden te verbeteren. De aldus verzamelde informatie is anoniem en maakt uw identificatie niet mogelijk.

14. Delcambe Loyalty Kaart

De Delcambe getrouwheidskaart is alleen verkrijgbaar in een Delcambe winkel. Het kan niet worden verkregen via de Delcambe website, noch per post.

 

De Delcambe getrouwheidskaart biedt de houder de volgende voordelen:

Voor elk 7e item dat gekocht wordt in een Delcambe winkel of op de Delcambe website, ontvangt de kaarthouder een korting die overeenkomt met 5% van de totale waarde van deze 7 items! Deze korting wordt in mindering gebracht op het 8e item dat de kaarthouder koopt.

 

Na gebruik van deze korting worden de getrouwheidskaarttellers op nul gezet en wordt bij de aankoop van het 8e item opnieuw een korting toegepast.

 

Gebruiksvoorwaarden:

Dit voordeel omvat alleen artikelen die tegen volledige prijs zijn gekocht, exclusief verkopen en promoties! Verkoop- of promotieartikelen worden niet in aanmerking genomen om de 7 artikelen die nodig zijn voor het verkrijgen van de korting in totaal te nemen.

 

De 7 artikelen kunnen afzonderlijk worden aangeschaft, zonder tijdslimiet. De getrouwheidskaart kan ook gebruikt worden op de website van Delcambe. De kaarthouder moet zijn getrouwheidskaart aan zijn account koppelen. Wanneer een aankoop op de site, na bevestiging van zijn virtuele mand, zal het hem worden voorgesteld:

 

- Of om zijn kaart aan te sluiten op zijn account (als hij al een Delcambe-account heeft).

- Ofwel om een Delcambe-account aan te maken door het bijvoegen van zijn getrouwheidskaart.

 

Om aankopen op uw klantenkaart te kunnen rekenen, moet de kaarthouder dit doen:

- In de winkel: presenteer uw Delcambe getrouwheidskaart bij de kassa van de winkel wanneer u voor de artikelen betaalt.

- Op de website van Delcambe: heb uw kaart aangesloten op uw account. Hiervoor moet u het nummer van uw getrouwheidskaart (te vinden op de achterkant van de getrouwheidskaart) en uw persoonlijke PIN-code invoeren. De PIN-code staat onderaan elk aankoopbewijs dat in de winkel wordt uitgegeven, wanneer de getrouwheidskaart is gebruikt. Als de kaarthouder niet beschikt over een ontvangstbewijs dat in een Delcambe winkel is afgegeven, kan hij/zij zijn/haar PIN-code op eenvoudig verzoek opvragen bij customercare@delcambe.be.

 

De Delcambe getrouwheidskaart is persoonlijk en persoonlijk en kan alleen door de eigenaar worden gebruikt. Het mag niet worden overgedragen, doorverkocht of gebruikt door derden. De persoonlijke gegevens die met betrekking tot de houder van de getrouwheidskaart worden verstrekt bij het verkrijgen van de kaart moeten reëel en correct zijn.

 

Delcambe Shoes behoudt zich het recht voor om de uitkering te annuleren en de getrouwheidskaart in te trekken aan iedereen die zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorwaarden van de getrouwheidskaart. Voor de persoonlijke gegevens die u verstrekt in verband met het gebruik of de verkrijging van de getrouwheidskaart gelden dezelfde beschermingsgaranties als beschreven in artikel 10 van deze verkoopsvoorwaarden.